Công ty Đông Thiên Phú

04/01/2019 - 02:27 PM - 1.150 lượt xem
Mục tiêu là bảo vệ tòa nhà văn phòng Công ty Cổ phần Tập đoàn Đông Thiên Phú tại địa chỉ 122, Khuất Duy Tiến, Quân Thanh Xuân, Hà Nội. Đặc điểm của vị trí này là có nhiều phương tiện giao thông qua lại, công ty có một địa điểm gửi xe dành cho khách hàng trước mặt tiền. Để có thể hoàn thành tốt vị trí này nhân viên bảo vệ phải luôn chú ý và có tầm quan sát tốt. Phần lớn nhân viên và khách ra vào là tầng lớp trí thức, học cao. Vì vậy, đòi hỏi người bảo vệ cao ốc văn phòng phải phù hợp với đặc thù của mục tiêu và có tác phong tốt, cư xử nhã nhặn, lịch sự với khách hàng.