Công ty Cổ phần Máy tính Hà Nội

13/02/2020 - 10:37 AM - 388 lượt xem
doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực Công nghệ thông tin tại Hà Nội.

*gọi tắt là “HNC” hoặc “HANOICOMPUTER